Τι είναι ο οζονισμός ;

Ο οζονισμός είναι μία αποτελεσματική και γρήγορη μέθοδος προηγμένης οξείδωσης, όπου οι υδρογονάνθρακες είτε οξειδώνονται μέσω άμεσης αντίδρασης με μόρια όζοντος ή με έμμεση αντίδραση με ελεύθερες ρίζες υδροξυλίου. Έχει χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση ανθεκτικών οργανικών ρύπων (PAHs και PCBs).

Ο στόχος μας ; Απορρύπανση παντού!

Η POLYECO σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) πρόκειται να αναπτύξει μια καινοτόμο εφαρμογή οξείδωσης H/C για την απορρύπανση εδαφών και λασπών από τις εξορύξεις πετρελαίου.

Από κοινού θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο πιλοτικό κινητό σύστημα επεξεργασίας ρυπασμένων εδαφών και αποβλήτων από τις εξορύξεις πετρελαίου (OZOREMSOIL).