Η διάταξη OZOREM

Η μονάδα OZOREM είναι κινητή, με δυναμικότητα 500kg/κύκλο επεξεργασίας.
Αποτελείται από 4 συστήματα:

Σύστημα παραγωγής πεπιεσμένου αέρα

Σύστημα παραγωγής όζοντος

Αντιδραστήρας και σύστημα τροφοδοσίας και εξόδου υλικών

Σύστημα επεξεργασίας απαερίων