Αναμενόμενα αποτελέσματα

 

  • Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων

 

  • Η προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς

 

  • Η αύξηση των θέσεων εργασίας

 

  • Η οικονομική αξιοποίηση της τεχνολογίας